vkalenteri.net

Vkalenteri.net-tunnuksen palveluehdot

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä: Debyte Oy (Y-tunnus 1824336-9)
  2. Rekisteriasiat: Vastaamme viiden arkipäivän kuluessa rekisteröintiä koskeviin tiedusteluihin. Asiakaspalvelun tavoittaa palautelomakkeella osoitteessa www.vkalenteri.net.
  3. Rekisterin nimi: Vkalenteri.net-käyttäjärekisteri
  4. Rekisterin käyttötarkoitus: Mahdollistaa rekisterissä olevan henkilön varausten tallentaminen varausjärjestelmään.
  5. Rekisterin sisältämät tiedot: Puhelinnumero, salasana, nimi ja osoitetiedot.
  6. Tietolähteet: Rekisteröitävältä henkilöltä rekisteröinnin yhteydessä.
  7. Tietojen luovutus: Varattavan palvelun tuottajalle tunnistamis- ja laskutustietoina.
  8. Rekisterin suojaus: Rekisteriä käyttävä verkkopalvelu on suojattu salasanoilla ja tietoliikenteen salauksella. Kaikki palvelua käyttävät ovat asiakassuhteessa Debyte Oy:hyn. Tietokantapalvelin on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Palvelin sijaitsee lukitussa ja vartioidussa tilassa.