vkalenteri.net
Etusivu >

Palvelusopimus

 1. Osapuolet

  Palveluntarjoaja: Debyte Oy (Y 1824336-9), Pyymäentie 55a, 25130 MUURLA

  Asiakas:

 2. Palvelu

  Internetosoitteessa http://asiakastunnus.vkalenteri.net jatkuvasti toimiva varauskalenteri- ja laskutusjärjestelmä.

 3. Kesto

  Sopimus on voimassa toistaiseksi. Laskutusjakso on 1 vuosi.

 4. Hinta

  Palvelun hinta on 33 euroa kuukaudessa sisältäen arvonlisäveron 22%.

 5. Irtisanominen

  Molemmat osapuolet voivat lopettaa palvelusopimuksen vähintään kuukautta ennen laskutusjakson päättymistä. Osapuolet voivat sopia myös muusta ajankohdasta keskenään.

  Debyte Oy voi lopettaa palvelusopimuksen välittömästi, jos palvelumaksuja ei ole suoritettu eräpäivään mennessä.

  Asiakas voi lopettaa palvelusopimuksen välittömästi, jos Debyte Oy ei pysty toimittamaan sovittuja palveluja.

 6. Salassapito

  Asiakas vastaa käyttäjätunnuksiensa salassapidosta.

  Debyte Oy ei käytä hyväkseen tai ilmaise sivullisille asiakkaidensa järjestelmään tallentamia tietoja.

 7. Korvausvelvollisuus

  Häiriö- tai huoltotilanteissa Debyte Oy:n korvausvelvollisuus rajoittuu korkeintaan palvelun käyttöajan lisäämiseen.

  Debyte Oy ei vastaa mistään asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka on aiheutunut teknillisestä viasta, asiakkaan tekemisistä tai kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista.

 8. Erimielisyydet

  Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijassa ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tämä ei johda osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet käräjäoikeudessa.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Debyte Oy, Teemu Lehtinen